Allmänna användar villkor

Följande villkor gäller för ditt användande av Casino Splendidos webbsida och onlinecasino. Förutom de allmänna villkoren angivna nedan gäller visa villkor alla kampanjer och specialerbjudanden som erbjuds för spelare. Det är viktigt att du bekantar dig med dessa villkor innan du accepterar eventuella kampanjerbjudanden. Vänligen se Kampanjvillkor.

Dessa villkor kan publiceras i ett antal olika språk enbart i informations- och tillgänglighetssyfte. Det är endast den engelska versionen som är juridisk grund för relationen mellan dig och casinot; och vid eventuell diskrepans mellan en icke engelsk version och den engelska versionen av villkoren så ska den engelska versionen alltid vara gällande.

 1. Genom att spela på Casino Splendido ("casinot"), representerar och garanterar du att du har last, till fullo förstått och går med på dessa villkor.
 2. Casinot regleras av Maltas spelmyndigheten (Malta Gaming Authority) faller under maltesisk lag.
 3. För att kunna delta i aktiviteterna och spelen på casinot (kollektivt “Spela”) måste du vara bofast i en jurisdiktion där sådant deltagande är lagligt och inte förbjudet. Spel på casinot är helt upp till ditt eget val, diskretion och risk, och du ansvarar helt och hållet för att fastställa dig om att det är lagligt i din jurisdiktion.
 4. Spel på casinot är begränsat till myndiga individer enligt jurisdiktionen inom individen är bosatt. Du kan inte spela under någon annan omständighet om du inte är minst 18 (arton) år gammal.
 5. Casinot har rätten att begära personidentitets och åldersbevis som föregående villkor för att du ska få spela. Du auktoriserar härmed casinot och dess designerade agenter att bekräfta din identitet och din rättighet att använda de pengar som du satsar när du spelar.
 6. Spelandet är endast för underhållningssyfte. Inget köp är nödvändigt eller krävs för att spela och du kan delta utan att satsa pengar om du vill. Spel för pengar är helt upp till ditt val, diskretion och risk och genom att göra detta; erkänner du att du inte finner casinot vara anstötligt, förkastligt, orättvist eller oanständigt.
 7. Du är endast tillåten att besöka casino för din egen personliga underhållning och icke-professionellt användande. Något annat besök, tillträde, användande eller återanvändande av casinot eller casinots webbsida är strikt förbjuden.
 8. Casinot reserverar rättigheten att vägra din registrering som spelare eller att avregistrera och upphäva ditt konto av vilken anledning som helst, när som helst utan att kontakta dig. Eventuellt saldo på ditt konto vid sådan upphävning kommer att återbetalas till dig med betalningsmetod som avgörs av casinot. Casinot reserverar dock rättigheten, enligt dess egen diskretion, att ogiltigförklara eventuella vinster och tillskansa sig eventuellt saldo på ditt casinokonto under någon av följande omständigheter.
  1. om du inte är av laglig ålder;
  2. om du är bosatt i en jurisdiktion där spel på casino är förbjudet enligt lag;
  3. om du uppgett felaktig eller missledande registreringsinformation;
  4. om du har "omvänt" något köp gjort med ditt kreditkort eller gällande köpmetod på ditt casinokonto;
  5. om du har fuskat eller om det avgörs av casinot att du har anlitat eller använt ett system (inkluderat maskiner, datorer, programvara eller annat automatiskt system) designat specifikt för att lura casinot;
  6. om du har mer än ett aktivt konto på casinot;
  7. om namnet på ditt casinokonto inte matchar namnet associerat med betalningsmetoden använd för att göra inköp på ditt casinokonto;
  8. om du inte har spelat på casinot på endast en individuell bas för personligt underhåll (det vill säga, du har spelat på ett professionellt vis eller i samarbete med andra spelare som del av en klubb, grupp, etc.);
  9. om du har låtit eller get tillstånd till (avsiktligen eller oavsiktligen) någon annan att spela på ditt casinokonto;
  10. om du deltar i en casinokampanj och loser in innan kraven har uppfyllts för kampanjen i fråga; ELLER
  11. om casino blir varse om att du har spelat på något annat casino under någon av de omständigheter som presenteras i 8.1 till 8.10 ovan.
 9. Du bekräftar härmed att casino inte är skyldig att ge dig skriftlig förvarning om dess beslut att vägra eller avregistrera dig och inte heller att ge dig något skäl för sådant beslut.
 10. Spelare är strängt förbjudna att använda Casinot och dess system för att underlätta någon form av illegalt system för överföring av pengar. Du ska inte använda webbsidan för någon olaglig eller bedräglig verksamhet eller förbjudna transaktioner (inklusive penningtvätt) som lyder under lagen i det land du befinner dig. Om Casinot misstänker att du har deltagit eller deltar i bedräglig, olaglig eller olämplig verksamhet, inkluderande, och utan begränsning, penningtvätt eller uppförande i strid med dessa Villkor och Bestämmelser, så kommer din tillgång till webbsidan att avslutas omedelbart och ditt konto annuleras. Om ditt konto stängs eller avslutas under sådana omständigheter har Casinot ingen skyldighet att återbetala de eventuella medel som finns på ditt konto. Dessutom har Casinot rätt att informera berörda myndigheter, andra tjänsteleverantörer online och banker, kreditkortsföretag, företag som erbjuder elektroniska plånböcker eller andra finansiella institutioner om din identitet samt om misstänkt olagliga, bedrägliga eller opassande aktiviteter och du ska samarbeta fullt ut med Företaget för att undersöka sådan verksamhet.
 11. Innan eventuella vinster släpps till dig reserverar casino rättigheten att utföra en säkerhetsövergång och kräva att du ger casinot information såsom identitetsbevis, kopior på kreditkort, en underskriven köphistoria för dina transaktioner eller andra passande dokument såsom casinot, enligt eget bevåg, anses nödvändigt. Om du inte rättar dig efter eventuell säkerhetsbegäran har casino rätten att ogiltigförklara eventuella vinster på ditt konto. I enlighet med MGA:s regelverk så måste casinot bekräfta VARJE spelaresidentitet i och med uttag på 2330€ eller mer (eller motsvarande i spelarens valda valuta.
 12. Om medan du spelar på casino du vinner en summa pengar eller om priset anses vara av publiceringsvärde går du härmed med på att göra dig själv tillgänglig, efter skäligt varsel, för eventuella offentliga evenemang arrangerade av casinot. Du ger vidare casino rätten att använda ditt förnamn och initialen av ditt efternamn såväl som ditt användarnamn i eventuella offentliga publiceringar om din vinst.
 13. Spelare som tar ut en summa pengar som är 5 gånger större än deras sammanlagda insättningar kommer endast att kunna ta ut deras vinster i omgångar av 4,000€ per vecka. Eventuell återstående summa kommer att återföras till spelarens konto i väntan på att ytterligare uttag kan göras.
 14. Casinot tillhandahålles på en “efter tillgänglighet” bas och casinot garanterar eller representerar inte, vare sig uttryckligen eller underförstått, relaterat till nöjdhetskvaliteten, lämpligheten för dess syfte, fullständighet eller korrekthet för tjänsten eller programvaran.
 15. Casinot ansvarar inte för datorfel, telekommunikationstjänstfel, Internetanslutningar eller försök av dig att spela enligt metoder, sätt eller vis som det av casinot inte var ämnat.
 16. Casinot garanterar inte att programvaran och filerna är fria från datorvirus. Det är ditt ansvar att skydda ditt system och ha förmågan att återinstallera eventuell data eller program som förloras på grund av ett virus.
 17. Casinot kan temporärt stänga av hela eller delar av tjänsterna det tillhandahåller av vilken anledning som helst enligt dess egen diskretion. Casinot kan, men är inte skyldig att, ge dig så mycket förhandsvarning som möjligt innan sådan avstängning. Casinot kommer att återställa alla tjänster så snart som möjligt, efter en sådan fördröjning.
 18. Casino Splendido är licenserat av Maltas spelmyndigheten att erbjuda onlinespel. (MGA/CL1/364/2007) Class 1, utgivet 9 juli 2009.Maltas Gaming Authority kan kontaktas på [email protected]
 19. Om du har någon dispyt i anknytning till något spelresultat måste du skriftligen skicka in ditt klagomål till casinot inom fjorton (14) dagar. Vid eventuell diskrepas mellan resultatet som visas i din casinoprogramvara och casinots spelserver ska casinots spelserver gälla och styra spelresultatet.Observera: Vinster som härstammar från Progressiva Jackpottar är undantagna från denna paragraf.
 20. Om ett klagomål till casino inte är löst enligt din önskan har du rätten att gå vidare med sådant klagomål till Maltas spelmyndigheten (Malta Gaming Authority) genom att skicka e-post till [email protected]
 21. Du ansvarar själv för gällande skatter på eventuella priser och/eller vinster som du tar emot från casinot.
 22. Casinot reserverar rättigheten, enligt dess egen diskretion och utan meddelande till dig, att lägga till nya aktiviteter eller spel till casinot eller att avaktivera eventuell aktivitet eller spel på casinot när som helst.
 23. Casino Splendido anser att ett konto är inaktivt sex månader efter sista inloggning.

  Detta gäller alla kunder som ej är bosatta i Storbritannien: I fall då Casino Splendido anser att ett konto är inaktivt i e period som överstiger 30 månader, kommer detta att bli avaktiverat/låst. I fall då kontot har en balans, kommer Casino Splendido att försöka kontakta dig för att returnera dessa medel. Om detta ej är möjligt skall den stående balans ( om denna finns) hänvisas till Maltas spelmyndighet (MGA).

  Dessutom tillkommer en administrativ avgift på 5,00€ att tas ifrån inaktivt konto varje månad till kontot ej längre har en kreditbalans, eller har varit inaktivt i en period som överskrider 30 månader. Denna första avgift kommer att dras från kontot i slutet av månaden, sex månader efter sista inloggningen är registrerad.

  Gällande kunder som är bosatta i Storbritannien: En administrativ avgift på £5 (GBP) kommar att dras från ett inaktivt konto på en månatlig basis till dess att kontot ej längre har en balans, är aktivt igen. Denna första avgift kommer att dras från kontot i slutet av månaden, sex månader efter sista inloggningen är registrerad. ansvarsfullt spelande.

 24. Du ansvarar själv för att ditt kontonummer och ditt lösenord hålls säkra och hemliga. Du får inte låta någon annan person eller tredje part inkluderat, men inte begränsat till, någon omyndig, att använda eller återanvända ditt konto, tillgå och/eller använda eventuellt material eller information från casinots webbsida, acceptera något pris, eller spela på casinot. Du ansvarar själv för eventuella inköp och/eller förluster som kan uppstå på ditt konto.

 25. Casinot måste inte förvara namn eller lösenord om du tappar bort det, glömmer, förlorar det eller på annat vis blir oförmögen att gå in på casinot på grund av något annat än casinots fel.
 26. Du erkänner och accepterar härmed att casino samlar in och på annat vis förvarar din personliga information som du ger oss under registreringsprocessen för att låta dig spela, vilken information som skall upprätthållas så länge som ditt konto förblir aktivt. All insamlad information skyddas mot felaktigt användande eller icke auktoriserad tillgång.
 27. Casinot respekterar din integritet och följer till fullo Maltas dataskyddslagar. Casinot uppger inte eller delar med sig av känslig information om dig om så specifikt förbjudet att göra så enligt maltesiska lagar. Ingen otillåten verksamhet bedrivs på Spelares datorsystem.
 28. Casinot kommer endast att använda din personliga information för att låta dig spela och utföra operationer relevant till ditt spelande. Din personliga information kommer endast att yppas för anställda på casino och dess tillskrivna och kommer inte att yppas till tredje parter, om inte sådant yppande är nödvändigt för att utföra din begäran i anknytning till ditt spelande eller om så krävs enligt lag. Vidare i bearbetningen av ditt spelkonto och associerade transaktioner kan casino anlita kreditbyråer, bedrägeriupptäckningsagenturer och antipenningtvättsagenturer.
 29. Du har rätten att tillgå din personliga information som casino här om dig och om sådan information är felaktig har du rätten att korrigera sådan information.
 30. Om du har några frågor eller klagomål i anknytning till din personliga information som casinot har kan du kontakta casinot på [email protected]
 31. Du skall hålla casino, dess anställda, tjänstemän, direktörer, licenstagare, distributörer, grossistsäljare, anslutna, dotterbolag, annons-, kampanj- eller andra agenturer, mediepartners, agenter och detaljhandlare utan ansvar och skall till fullo skadelösa från eventuella och alla kostnader, utgifter, ansvar och skador över huvud taget som kan uppstå på grund av: a result of:
  1. ditt besök, användande eller återanvändande av casinots webbsida,
  2. ditt användande av eventuellt material från casinots webbsida,
  3. ditt besök, användande eller återanvändande av casinots spelserver,
  4. ditt spelande på casino, eller,
  5. ditt mottagande av något pris.
 32. Under inga omständigheter over huvud taget skall Casinot, dess anställda, tjänstemän, direktörer, licenstagare, distributörer, grossistsäljare, anslutna, dotterbolag, annons-, kampanj- eller andra agenturer, mediepartners, agenter och detaljhandlare hållas ansvariga för you in kontrakt, åtalbar handling, försummelse eller annat, för vilken förlust eller skada som helst som uppstår av vilken orsak som helst, vare sig direkt eller indirekt, eller för vilka belopp som helst (även där Casinot har meddelat dig om möjligheten om sådan förlust eller skada).
 33. Casinot gör inga representationer eller garanterar, underförstådd eller uttryckligen, om dina lagliga rättigheter att spela, inte skall casinots anställda, tjänstemän, direktörer, licenstagare, distributörer, grossistsäljare, anslutna, dotterbolag, annons-, kampanj- eller andra agenturer, mediepartners, agenter och detaljhandlare ge några sådana representationer eller garantier.
 34. Anställda på casino, dess licenstagare, distributörer, grossistsäljare, anslutna, dotterbolag, annons-, kampanj- eller andra agenturer, mediepartners, agenter och detaljhandlare och medlemmar som är närmast anhöriga får inte spela.
 35. Spelaren har inga rättigheter till casinots firmanamn, eller några andra namn, grafik, text, koncept eller metodologier som används av casinots webbsida och materialet som finns däri. Du har endast en återkallbar, ickeexklusiv, icke överförbar rätt att använda casinots programvara i syfte att spela. All copyright, varumärken och all annan immateriell egendom och innehåll som tillhandahålls som del av webbsidorna och programvaran förblir i casinots rätt och du har tillstånd att använda materialet endast så som uttryckligen auktoriserat av casinot.
 36. Casinot kan då och då erbjuda kampanjer eller tävlingar som kan ha separata villkor som är specifika för kampanjen eller tävlingen, Dessa villkor gäller då endast sådana kampanjer eller tävlingar.
 37. Om en konflikt uppstår mellan dessa villkor och kampanjens eller tävlingens specifika villkor, skall kampanjens eller tävlingens specifika villkor gälla.
 38. Casinot reserverar rätten att ändra dessa villkor när som helst utan att meddela dig. Sådana ändringar går i effekt omedelbart efter att de har postats i denna ”Villkor”-sektion på casinots webbsida, varefter du oåterkalligt är bunden under sådana ändringar. Det är ditt ansvar att se över villkoren regelbundet.
 39. Användandet av $-symbolen indikerar endast amerikanska dollar, användandet av €-symbolen indikerar endast euros, användandet av £-symbolen indikerar endast brittiska pund, användandet av DKK-symbolen indikerar endast danska kronor och användandet av kr indikerar endast svenska kronor.
 40. Dessa villkor representerar det fullständiga, slutliga och exklusiva avtalet mellan dig och casinot och upphäver alla andra tidigare avtal, representationer och överrenskommelser mellan dig och casinot. Du erkänner att du inte litar till någon annan representation, avtal eller villkor som inte är framställt häri.
 41. Inget överseende beviljat av casinot till dig skall ses som en dispens av någon av casinots rättigheter gällande dessa villkor.
 42. Om så inte uttryckligen angivet skall inget i dessa villkor skapa eller tilldela några rättigheter till någon person som inte gäller under dessa villkor.
 43. Om någon föreskrift i dessa villkor ska visa sig olaglig eller oförutsägbar, skall sådan föreskrift avlägsnas från dessa villkor och alla andra föreskrifter skall förbli i kraft, opåverkade av sådant avlägsnande. Under sådana omständigheter kommer delen som anses ogiltig eller oförutsägbar att ändras i enlighet med gällande lagar för att reflektera, så nära som mögligt, casinots originalsyfte.
 44. Casinot reserverar rätten att överföra, underlicensiera eller panta, hela eller delvis, av rättigheterna och skyldigheterna givna eller pålagda på casinot av dessa villkor. Du kan inte överföra, sublicensiera eller panta någon av rättigheterna pålagda dig av dessa villkor.
 45. Du går härmed med på att någon juridisk procedur för att genomdriva eventuellt krav som du har mot casino skall initieras av dig inom en period av 6 (sex) månader från då orsaken för aktionen uppstod (“preskriptionstid”), om inte avstår du härmed för alltid från eventuell rätt du kan ha att genomdriva sådant krav efter att preskriptionstiden har gått ut och kravet skall vara ogiltigt i enlighet med lagen.
 46. Casinot kan upphäva dessa villkor med respekt till dig och ditt konto omedelbart och utan meddelande av vilken anledning som helst om vi beslutar att avsluta tjänsten, vi tror att du har brutit mot dessa villkor, om du har deltagit i något som bryter mot dessa villkor eller för någon annan anledning som vi anser passande.
 47. Vid upphävande av dessa villkor skall du avsluta ditt deltagande och betala eventuella belopp som du är skyldig till casinot.
 48. Förutom såsom på annat vis beskrivet i dessa villkor, vid upphävande av dessa villkor i repsekt till dig, ska saldot på ditt konto återbetalas till dig inom rimlig tid efter din begäran, gällande under casinots rätt att dra av eventuella belopp som du är skuldig casinot.
 49. Enligt maltesiska penningtvättslagar är vi skyldiga att rapportera suspekta transaktioner till myndigheterna.
 50. Allt användande av denna sida är med ditt medgivande till det följande. All typ av aktivitet som vi anser suspekt kan göra att vi måste rapportera dig till relevanta myndigheter. Exempel på sådana aktiviteter inkluderar: användande av medel suspekta att komma från illegala aktiviteter; eventuella suspekta avsikter att gömma eller dölja medel från illegala aktiviteter; eller misstanke om inblandande av casinot på något sätt ämnat för att främja kriminell aktivitet.
 51. Om vi av någon anledning misstänker eller blir uppmärksamma på något av det ovanstående kommer vi utan förvarning eller förklaring att:
  1. göra en rapport till de relevanta myndigheterna;
  2. omedelbart avaktivera eller stänga ditt casinokonto;
  3. hålla kvar eventuella medel som halls på sådant casinokonto; och/eller
  4. vägra registrering eller tillgång till alla eller några gruppcasinon och/eller pokerrum.
 52. Dessa villkor gäller under Maltas lagar och parterna gäller under jurisdiktion av det maltesiska rättssystemet.

Om du spelar de exkluderade spelen (0%) innan du uppfyllt omsättningskraven, så godkänner du casinots rätt att, efter eget gottfinnande, ogiltigförklara eventuella vinster från dessa spel.

senast uppdaterad: 29-09-2015 18:06 PM Version: 1.6

Välkommen till Casino Splendido.
Denna webbplats använder cookies, läs vår policyhär.

Logga in eller registrera dig

Logga in för att spela

Har du inte ett konto än?

Registrera dig nu

Välkommen till Casino Splendido.
Denna webbplats använder cookies, läs vår policyhär.