CASINO SPLENDIDO SEKRETESSPOLICY

Den här webbplatsen (Webbplatsen) hanteras av och information som samlas in till Webbplatsen samlas in av Casino Splendido Plc, ett brittiskt företag som är registrerat och baserat i Gibraltar (företagets registreringsnr 83626). ('Casino Splendido', ’oss' eller ’vi').

Casino Splendido respekterar integriteten hos sina onlinebesökare och Webbplatsens användare. Casino Splendido förstår vikten av att skydda viss information som samlas in från användare och har antagit Sekretesspolicyn för att förklara hur Casino Splendido samlar in, lagrar och använder information från användare via Webbplatserna enligt nedan.

GODKÄNNANDE AV SEKRETESSPOLICY ...

Om du använder Webbplatsen godkänner du villkoren och bestämmelserna i Sekretesspolicyn, och Casino Splendido har rätt att använda din information enligt Sekretesspolicyn. Om du inte godkänner att din information används på något av de sätt som beskrivs i Sekretesspolicyn får du inte längre använda Webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Sekretesspolicyn. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter att vi antingen personligen meddelat dig eller genom att allmänt anslå ändringarna på Webbplatsen, innebär att du godkänner ändringarna.

ANVÄNDNING AV COOKIES OCH ÖVRIG INFORMATION SOM FINNS SPARAD PÅ EN ANVÄNDARES DATOR ...

En cookie är en fil med elektronisk information som finns sparad på en användares hårddisk. Den förser regelbundet användaren med nödvändig information. Cookies används ofta för att spara anpassningar av webbplatser och inloggningsinformation till webbplatser. Casino Splendido använder cookies endast för att hantera Webbplatsen.

En IP-adress är ett unikt nummer som identifierar din dator på internet. Casino Splendido Online Casinos ändamål med insamling av IP-adresser är systemadministration, säkerhet, felsökning och kompilering av sammanställd information (exempelvis hur många besökare som har loggat in på Webbplatsen). När du besöker en särskild webbsida på Webbplatsen kan det hända att våra servrar registrerar din IP-adress.

OFFENTLIGA MEDDELANDEN ...

All information som visas i en offentlig del av Webbplatsen är offentlig. Användare bör därför vara försiktiga när de beslutar sig för att lämna ut personlig information på Webbplatsen. Om du frivilligt lämnar ut information i en offentlig del av Webbplatsen, t.ex. på en anslagstavla, kan informationen samlas in och användas av tredje part för att skicka oönskade meddelanden, annonser eller för andra syften. Vi kontrollerar inte sådana tredjepartsaktiviteter i offentliga delar av Webbplatsen. Om du lämnar ut information i en offentlig del gör du det därför på egen risk.

VÄLJA/VÄLJA BORT ...

Casino Splendido kan använda kundkontaktinformation som tillhandahålls av dig för att skicka information om Casino Splendido Online Casino och produkter, tjänster och/eller webbplatser som du prenumererat på eller på annat sätt använt eller haft åtkomst till, inklusive nyheter om produktuppdateringar, tävlingar, evenemang och annat marknadsföringsmaterial.

Casino Splendido Online Casino ger användarna möjlighet att avstå från att ta emot kommunikation från Casino Splendido när du blir ombedd att lämna information till oss. Dessutom ger Casino Splendido användaren möjlighet att avbryta mottagandet av allmän kommunikation från Casino Splendido, även om användarna fortfarande kan få viktiga meddelanden (enligt definitionen nedan under "Samling och användning av information"). För att avregistrera dig från Casino Splendido marknadsföringsmeddelanden klickar du på länken i meddelandets sidfot eller så kan du kontakta vår kundtjänst.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV INFORMATION, LAGRING OCH SÄKERHET ...

Den personliga information du lämnar till oss kan komma att lagras och bearbetas utanför Storbritannien i ett land där Casino Splendido Online Casino eller dess filialer, dotterbolag eller ombud håller till. Genom att använda Webbplatsen godkänner du att sådan information överförs till andra länder. Casino Splendido kommer att vidta rimliga åtgärder för att skydda den information som användare delar med oss. Vi använder en rad olika säkerhetstekniker och -procedurer för att hjälpa till att skydda din personliga information från otillåten åtkomst, användning eller avslöjande.

SAMLA IN OCH ANVÄNDA INFORMATION ...

Vi kan komma att be om din personliga information för åtkomst till vissa delar av Webbplatsen och relaterade produkter eller Tjänster. Vi kan komma att samla in din personliga information när du: (a) registrerar dig för att bli medlem eller för att använda våra Tjänster; (b) frivilligt lämnar den när du använder Webbplatsen; (c) lämnar ut den i en offentlig del av Webbplatsen; eller (d) lämnar den när du kommunicerar med oss. Om du registrerar dig för att bli medlem eller för att använda våra Tjänster via Webbplatsen kan vi komma att använda den personliga information som du anger för faktureringsändamål och för att administrera och hantera ditt konto och tillhandahålla uppdaterade erbjudanden om sådana produkter eller Tjänster som behandlas ovan.

Casino Splendido kan komma att skicka e-post regelbundet som innehåller teknisk information, information om våra Tjänster, viktig kontosaldoinformation (inklusive ökning av ditt kontantkonto utan att köptvång föreligger) eller säkerhetsfrågor som gäller en produkt eller Tjänst du har efterfrågat, bekräftelse av att du efterfrågat en produkt eller Tjänst eller regelbundna uppdateringar eller information som gäller den produkt eller Tjänst du har efterfrågat. Så länge du abonnerar på en Tjänst kan du inte välja bort dessa utskick, eftersom de betraktas som en viktig del av den Tjänst du har valt.

Casino Splendido kan ibland hyra andra företag som tillhandahåller vissa Tjänster för vår räkning, inklusive men utan begränsning till identitetsverifiering, betalningshantering och tillhandahållande av programvara. Casino Splendido lämnar endast ut den information till dessa företag som skäligen krävs för att utföra Tjänsten, och företagen får inte använda informationen i något annat syfte.

Vi validerar namn, adress och annan personlig information som tillhandahålls av dig mot tillämpliga databaser hos tredje part. Genom att godkänna dessa villkor och bestämmelser ger du ditt samtycke till att sådana kontroller utförs. När vi utför kontrollerna kan personlig information som du tillhandahåller komma att lämnas ut till ett registrerat kreditupplysningsföretag som eventuellt sparar informationen. Du kan vara säker på att detta endast görs i syfte att bekräfta din identitet, att en kreditprövning inte utförs och att din kreditvärdighet inte påverkas. All information du anger behandlas säkert och helt och hållet enligt dataskyddslagen.

För att hjälpa oss att behandla din transaktion i fall då ditt kreditkort kan ha avvisats, tar vi emot ytterligare information från din bank om orsakerna till detta. Vi använder informationen för att slutföra transaktionen och ge dig nödvändig service. Vi använder inte informationen i något annat syfte.

I allmänhet kräver vi, när våra utomstående leverantörer eller partner samlar in och/eller har tillgång till din personliga information, att de följer vår angivna sekretesspolicy och skyddar integriteten kring din personliga information.

Casino Splendido Online Casino kan välja att lämna ut din personliga information till behöriga utomstående partner i marknadsförings- eller annat liknande syfte, men endast under förutsättning att du samtycker till att dela sådan information. Dessa partner har inte tillåtelse att lämna ut eller använda sådan information förutom i de begränsade syften som användaren har samtyckt till.

Webbplatsen innehåller länkar till tredje parts webbplatser. När du klickar på en sådan länk lämnar du Webbplatsen och omdirigeras till en tredje parts webbplats. Du bör vara medveten om att tredje parts webbplatser kan ha sina egna regler för informationsinsamling och sekretess. Vi kontrollerar inte sekretessreglerna hos tredje part som har länkar till sin webbplats på Webbplatsen. Om du klickar på en tredje parts annons eller länk, är det aktuell tredje parts sekretessregler som anger hur din information får användas. Sekretesspolicyn gäller inte externa webbplatser och företag. Se sekretessreglerna för respektive tredje parts webbplats. Vi tar inget ansvar för handlingar som utförs av sådan tredje part med avseende på deras användning av din information eller annat. Följaktligen bör du säkerställa att du är medveten om och samtycker till sekretessreglerna hos en tredje part vars webbplats du omdirigeras till genom att klicka på en länk.

Casino Splendido kan komma att lämna ut din personliga information om lagen kräver det eller i god tro att en sådan handling är nödvändig för att: (a) uppfylla rättsliga krav eller för att uppfylla kraven enligt det rättsliga förfarandet eller annan myndighetsförfrågan; (b) skydda och försvara rättigheter eller egendom som tillhör Casino Splendido eller dess dotterbolag; (c) uppfylla Villkor och bestämmelser; eller (d) agera i akutsituationer för att skydda den personliga säkerheten för anställda på Casino Splendido, Webbplatsens användare eller allmänheten.

I händelse av samgående eller sammanslagning av Casino Splendido, eller försäljning av hela eller i stort sett hela lagret och tillgångarna, eller överföring av drift och distribution av vissa produkter eller Tjänster till en tredje part, eller om Casino Splendido går i konkurs, kan din personliga information komma att överföras till eller tilldelas Casino Splendido efterföljare som ett resultat av sådana händelser.

Vi kan också komma att lämna ut din personliga information till en tredje part som påstår att du har brutit mot de immateriella rättigheterna, med förbehåll för rimlig verifiering av sådana påståenden.

Genom att använda Webbplatsen samtycker användaren till att Casino Splendido får dela sammanställd information och icke-identifierbar information som har samlats in av Casino Splendido i samband med löpande användning av Webbplatsen med andra parter. Sammanställd information eller icke-identifierbar information får användas för att förbättra Webbplatsen, för interna marknadsföringsundersökningar eller helt enkelt för att samla in demografisk information om användare.

INGA TOTALA GARANTIER ...

Vi lägger stor möda på att skydda din information, men trots det kan överföringar på internet inte bli helt säkra. Vi tar därför inget ansvar för att någon del av din information lämnas ut på grund av fel vid överföringen, obehörig åtkomst av tredje part eller andra orsaker bortom vår rimliga kontroll.

DIN ROLL NÄR DET GÄLLER SKYDD AV DIN INTEGRITET ...

Kom ihåg att det framför allt är du själv som måste skydda din integritet. Du är ensam ansvarig för att alla konto-ID och lösenord som du använder för att registrera dig hålls hemliga, och du bör alltid vara försiktig och ansvarsfull när du lämnar ut information online.

Korrigering, uppdatering och borttagning av information Om du vill ändra eller uppdatera den personliga information som du har angett och som har sparats hos Casino Splendido eller om du vill radera din personliga information från Casino Splendido poster kan du använda de verktyg som finns tillgängliga på Webbplatsen. Casino Splendido förbehåller sig rätten att ta ut en rimlig avgift för att tillhandahålla kopior av sådan information. Om du väljer att radera din personliga information kan det hända att du inte längre får åtkomst till vissa delar av Webbplatsen och/eller de Tjänster som du har abonnerat på. Återbetalning av eventuell förbetald Tjänst som blir otillgänglig för dig på grund av att du raderar din personliga information sker inte. Vi kan emellertid fortfarande komma att behålla din personliga information i våra register för att lösa tvister, tillämpa vårt användaravtal och följa eventuella och alla tekniska och juridiska krav och begränsningar som gäller säkerhet, integritet och drift av Webbplatsen.

Casino Splendido ägs och drivs av 32Red. 32Red Ltd. är licensierad av Gibraltars regering (Licens nr. 019) och regleras av Gibraltars spelkommission. Våra tjänster i Storbritannien är licensierade och reglerade av UK Gambling Commission (Licensnummer: 000-039430-R-319293-004) 32Red Ltd., 741 Europort, Gibraltar .

Senast uppdaterad den 28 04 2017

Välkommen till Casino Splendido.
Denna webbplats använder cookies, läs vår policyhär.

Logga in eller registrera dig

Logga in för att spela

Har du inte ett konto än?

Registrera dig nu

Välkommen till Casino Splendido.
Denna webbplats använder cookies, läs vår policyhär.